Project Excellence

Als senior management laat geïnformeerd over project problemen waardoor je weinig meer kunt betekenen? Project in de problemen doordat dezelfde fouten zijn gemaakt? Heb je onnodige projectverliezen die jaarlijks hoog oplopen? Vaak zijn deze te voorkomen. Projects Insight heeft een bewezen methodiek ‘Project Excellence’ geïmplementeerd bij meerdere ondernemingen.

Als organisatie kun je de kans op project succes aanzienlijk vergroten door het toepassen van de Project Excellence methodiek. Deze methodiek is inmiddels toegepast bij meerdere bedrijven en het resultaat is significant en de principes zijn eenvoudig en logisch.

Hoe werkt dat dan?

Health Checks

 

Middels een maandelijks proces waarin projectmanagers reflecteren op hun project(en), vraagt de projectmanager aandacht voor problemen waar hij tegenaan kan lopen. De organisatie kan vervolgens al zijn kennis en kunde ter beschikking stellen om de projectmanager te helpen om dit probleem tijdig op te lossen. Door dit breed toe te passen en maandelijks te herhalen krijgt de organisatie steeds beter inzicht in de project problemen die zich regelmatig of structureel voordoen. Aan de hand van dit inzicht kunnen vervolgens gerichte verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor dezelfde problemen steeds minder voorkomen en nieuwe problemen vroegtijdig kunnen worden gekeerd.

 

Inzicht

Door het maandelijkse proces krijgt een bedrijf inzicht in de projecten die aandacht behoeven. Via een dashboard kunnen managers veel beter bepalen aan welke projecten ze hun kostbare tijd moeten besteden. Een handige, proces ondersteunende applicatie, geeft inzichten afhankelijk van de rol die iemand heeft in het proces. Zo heeft een projectmanager inzicht in zijn projecten en een lijnmanager in zijn unit en een bestuurder in zijn bedrijf. Een zeer krachtige applicatie die projecten en problemen aan het licht brengt en waarmee je project verliezen en tijd kunt besparen.

De methodiek zet projectmanagers in hun kracht en vraagt een coachende leiderschapsstijl van het lijnmanagement. Het basis principe is dat de opgebouwde kennis en kunde van het bedrijf beschikbaar wordt gemaakt aan projectmanagers, maar ook dat geleerde lessen weer worden omgezet naar verbeteringen. Het gevolg is een lerende organisatie!

‘Van leren als individu naar het leren als organisatie’

Er zijn inmiddels meerdere bedrijven die deze methodiek hebben toegepast. Projectmanagers zijn veelal positief doordat ze zich meer gewaardeerd voelen en lijnmanagement is blij 

omdat er minder brandjes geblust moeten worden. Bovendien heeft de methodiek geleid tot significante verbeteringen van de project resultaten (reductie project verlies > 50% is haalbaar).

‘It is not only about the methodology, but a lot about culture, behaviour and leadership’

Aanpak

Projects Insight helpt zijn klanten, uw business, bij het verbeteren van projectmanagement. Vaak is de eerste stap een diagnose van de problemen die de organisatie ervaart en op wil lossen, zodat een passende oplossing kan worden gedefinieerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de veranderopgave die met de methodiek gepaard gaat. Bij de meeste klanten leidt dit tot een definitie fase waarin de project excellence methodiek passend wordt gemaakt bij de organisatie. Vervolgens zal de methodiek worden geïmplementeerd binnen de gehele onderneming, waarbij verandering van cultuur, gedrag en leiderschap een belangrijk onderdeel is. Het mooie van deze methodiek is dat je maandelijks kunt oefenen en verbeteren door de juiste coaching on-the-job. Hierdoor kan Projects Insight als coach binnen de organisatie gericht aandacht besteden daar waar het nodig is.