Project Excellence

Van individueel leren naar leren als organisatie

Ben je verrast door tegenvallende projectresultaten? Je had graag gezien dat je nog iets had kunnen doen om pijn te voorkomen. Misschien vraag je je af waarom nu weer een project op dezelfde manier is misgegaan. Hoe krijg je vanaf nu grip op jouw projecten? En hoe zorg je ervoor dat de organisatie voortbouwt op de geleerde lessen?

Project Excellence Framework ©

Grip op projecten

Wellicht is binnen jouw bedrijf al eerder geïnvesteerd in ontwikkelprogramma’s om projectmanagement te verbeteren, maar het resultaat blijft uit. Het verbetert maar mondjesmaat, het tempo ligt te laag. Ondertussen zie je projecten steeds complexer worden; er wordt steeds meer van jouw projectmanagers gevraagd. Je maakt je hier zorgen over. Ik help jouw bedrijf om projectmanagement duurzaam te verbeteren, waardoor je meer grip hebt op jouw projecten.

 

Het resultaat van mijn aanpak is significant minder projectverliezen. Problemen in projecten worden vroegtijdig gesignaleerd, vastlopen wordt daardoor voorkomen. Dit brengt rust in jouw bedrijf, waarmee de focus blijft op het realiseren van de beoogde prestaties.

 

Mijn aanpak start met een analyse van de huidige governance en projectaanpak binnen jouw bedrijf. We beginnen bij de ambities en definiëren het verbeterprogramma en het projectenportfolio. We beoordelen gezamenlijk de veranderopgave en de meest passende methode om daarmee aan de slag te gaan.

 

Ik geef inzicht in de concrete verbeterpunten voor het projectmanagement die jouw bedrijf duurzaam verder helpen. Om de verbeterpunten in jouw bedrijf duurzaam te verbeteren, maak ik gebruik van de Project Excellence Methodiek. Deze maak ik passend voor jouw situatie. Het voordeel van deze methode is dat deze een korte maandelijkse doorloop geeft. Dit geeft jou en de organisatie een continu inzicht op de voortgang van projecten in een logisch vormgegeven proces.

 

De Project Excellence Methodiek wordt geïmplementeerd in jouw onderneming. Ontwikkeling van cultuur, gedrag en leiderschap zijn belangrijke onderdelen van deze methode. Jouw onderneming gaat praktisch en concreet aan de slag met de verbeterpunten. Er wordt geoefend en ontwikkeld op basis van het maandelijkse overzicht van de voortgang. Ik begeleid jouw medewerkers on-the-job en ik besteed gericht aandacht daar waar het nodig is.

 

Samen met jou en jouw medewerkers geven we de Project Excellence Methodiek vorm binnen jouw bedrijf. Ik sta jou en jouw medewerkers bij in het gehele traject.

Ik maak complexe zaken weer eenvoudig 

door processen en verantwoordelijkheden te verhelderen. 

Hierdoor kunnen jouw medewerkers hun focus leggen 

op wat nodig is voor het beoogde resultaat.

Wat levert werken met mij op:

  • Significante reductie van jouw projectverliezen (>50%)
  • Continu inzicht in voortgang van projecten
  • Structuur en duidelijkheid over processen en verantwoordelijkheden
  • Een eenvoudige aanpak
  • Projectmanagement dat het primaire bedrijfsproces ondersteunt
  • Oog voor de medewerkers