Organisatie legt basis voor project successen

Projecten worden complexer in allerlei opzichten: omvang, disciplines, stakeholders, partnerschap, contractueel, multiculturele teams. Dit vraagt meer van een project manager en van van zijn/haar organisatie. De project manager kan niet alles weten en moet dus kunnen rekenen op een sterke ondersteunende organisatie. Bij veel ondernemingen begrijpen ze dat goed en is de organisatie volop in ontwikkeling voor het invullen van deze rol.

 

De academie

Project management is een vak. Dat erkennen veel ondernemingen en daarom kun je tegenwoordig kiezen voor een loopbaan als project manager. Dit betekent dat je je in je projecten, via intervisies, mentoring, onze kennisnetwerken en via online learning jezelf telkens kunt ontwikkelen naar een volgend niveau. Er zijn  tegenwoordig diverse instanties die project managers certificeren, zodat je ook de complexiteit van projecten kunnen matchen met de kwaliteiten van een project manager.

 

Beste manier van werken als standaard

Het is belangrijk om als onderneming de wijze waarop je projecten uitvoert zoveel mogelijk te standaardiseren en vast te leggen. Dan weet je wat je van elkaar kunt verwachten, wie waarvoor verantwoordelijk is en kun je de kwaliteiten van een project manager het beste inzetten. De ‘Project Excellence’ manier van werken ontwikkelt zich elke dag en is gebaseerd op jaren ervaring in project management. En daarin ken je nog elke dag leren en dus de ‘beste manier van werken’ verbeteren. Ondersteunende systemen helpen je daarbij.

 

Cultuur, gedrag en leiderschap

Eigenaarschap bij gekwalificeerde, ambitieuze project managers is de basis voor projectsuccessen. Op maandelijkse basis deelt een project manager met de lijnmanager de voortgang, successen en mogelijke issues over de uitvoering van zijn project. Belangrijk is dat de project manager vooruit kijkt en zelf vraagt om expertise en hulp die in ons bedrijf beschikbaar is. Dit maandeljkse proces vindt plaats op alle managementniveaus, tot aan de CEO toe. Deze ‘health checks’ zijn onlosmakelijk verbonden met onze cultuur: de project manager zit aan het stuur en is verantwoordelijk, de lijnmanager geeft verantwoordelijkheid, ondersteunt en inspireert. Samen voeren ze een open dialoog.

 

De toegevoegde waarde van een organisatie voor projecten zit in de capaciteit om te leren en de juiste hulp te bieden aan project managers. Dat heeft alles te maken met cultuur en leiderschap, met een organistie die continu leert en verbetert. Dat legt de basis voor ‘Project Excellence’.

 

Picture of Sjacco de Vos MBA

Sjacco de Vos MBA

Adviseur Project management & Operational Excellence