Referenties

….

logos-partners-copy-2_0000s_0043_Tno-innovation-for-life

“Projects Insight (Sjacco de Vos) ondersteunt TNO bij de ambitie om projecten excellent te leiden. Sjacco denkt kritisch mee vanaf het begin: waar wil je als organisatie naar toe en hoe ga je dat bereiken? Daarbij is hij scherp op wat echt nodig is en wat er anders moet in de organisatie. En vaak gaat dat niet alleen over processen en systemen, maar juist over cultuur, gedrag en leiderschap. Door zijn achtergrond en ervaring heeft Sjacco inzicht in wat nodig is te komen tot excellent projectmanagement binnen een organisatie. En waar nodig helpt hij praktisch mee in het opzetten en uitvoeren van deelprojecten. Bij dat alles daagt Sjacco ons als TNO uit, richt hij zich erop dat wij het verbetertraject zelf ook excellent aanpakken, maar blijft hij ook coachend aanwezig. Kortom, een fijne samenwerking die leidt tot concrete verbetering bij TNO.”